Przechowywanie opon
Dopuszczalny okres przechowywania nowych opon przed ich zamontowaniem może wynosić nawet trzy lata, bez szkody dla jakości ogumienia i bezpieczeństwa użytkowania. Zapewnia to producent stosując do produkcji opon (szczególnie zimowych) mieszankę gumową odporną na starzenie. Należy też przechowywać opony w warunkach, które zapewnia fachowy serwis oponiarski.

Opony wiecznie nowe

W danym sezonie można założyć na koła nowe opony wyprodukowane 3-4 lata wcześniej (data produkcji opony podana jest na jej boku, tzw. symbol DOT). Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce na przechowywanie opon niż magazyny sprzedawców opon i producenta. Opony renomowanych producentów objęte są gwarancją "do zużycia bieżnika" (bez limitu czasowego) bez względu na datę produkcji. Producent gwarantuje również, że czas przechowywania opon w odpowiednich warunkach nie ma wpływu na walory użytkowe ogumienia.

Trwałość opony

Trwałość opony zależy od starzenia gumy, z której jest ona wykonana. Aby przeciwdziałać takiemu zjawisku, do gumy podczas produkcji opony dodaje się środki przeciwstarzeniowe. Szczegółowy skład gumy stosowanej do produkcji opon, zawartość i skład chemiczny środków przeciwstarzeniowych jest jedną z najściślej strzeżonych tajemnic każdego producenta opon. Zgodnie ze swoimi funkcjami dzielą się one na stabilizatory kauczuków, antyutleniacze, antyozonanty i środki przeciwzmęczeniowe.

Zasady przechowywania opon

  • ogumienie nie powinno być przechowywane w warunkach bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i ciepła
  • należy unikać zawilgocenia
  • w pomieszczeniach nie powinny znajdować się urządzenia generujące ozon (np. silniki i inne urządzenia elektryczne)
  • razem z oponami nie powinny być przechowywane środki degradujące gumę (takie jak paliwa, oleje, smary, kwasy i zasady) Kryteria podane za Polską Normą PN-C-94300-7.