Nośność opony i dopuszczalna prędkość obowiązują tylko w przypadku napompowania opon na zimno do nominalnego ciśnienia, istotne jest zatem przestrzeganie zaleceń producenta opon dotyczących ciśnienia powietrza w oponie, a ciśnienie powinno być dostosowane do rzeczywistego obciążenia pojazdu.
Zależność żywotności opony od ciśnienia
Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponie powoduje nieregularne zużycie bieżnika, prowadzi również do przedwczesnego ich zużycia.

Ciśnienie powietrza w oponie podczas eksploatacji pojazdu powinno być sprawdzane na zimno regularnie co dwa tygodnie - szczególnie przed dłuższymi podróżami.

Jak często kontrolować ciśnienie w oponach:
Ciśnienie należy kontrolować nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie, a w razie niepokojących objawów częściej. Dodatkowo ciśnienie powinniśmy sprawdzać przed każdym wyjazdem w daleką drogę oraz gdy przewiduje się jazdę z pełnym obciążeniem. W przypadku pełnego obciążenia powinniśmy stosować ciśnienie zalecane przez producenta pojazdu. Informacja nt. prawidłowego ciśnienia najczęściej podana jest na specjalnej naklejce umieszczonej na boku drzwi lub na klapce wlewu paliwa.

Kiedy wymieniać opony:
Polskie prawo dopuszcza eksploatowanie opony, których rowki na całym obwodzie i na całej szerokości czoła bieżnika mają głębokość mierzoną w najgłębszym miejscu rowków większą niż 1,6 mm. Opony zaopatrzone są w tak zwany wskaźnik zużycia bieżnika. Jest to występ o wysokości 1,6 mm na dnie rowków występujący co najmniej w sześciu miejscach na obwodzie opony i na całej jej szerokości. Po starciu rzeźby bieżnika do wysokości tych występów zaczynają się one również ścierać. Początek ścierania się występów jest sygnałem do wymiany opony. Występy możemy odnaleźć dzięki umieszczonym na boku opony wytłoczonym literom TWI (Tread Wear Indicator).

Wyważanie kół:
W przypadku wyważania mówimy o wyważaniu kół ponieważ wyważane są jego poszczególne elementy składowe tj.: opona, tarcza i obręcz. Niewyważenie tych elementów może wynikać z niedokładności ich produkcji lub być spowodowane uszkodzeniem któregoś z tych elementów np. poprzez najechanie z dużą prędkością na krawężnik. W przypadku niewyważenia opony w czasie jazdy może być wyczuwalne tzw. "bicie koła" lub inne wibracje które mogą przenosić się na kierownicę powodując jej drgania. Opona cięższą częścią obwodu uderza o drogę. W miejscach tych bieżnik będzie zużywał się o wiele szybciej. Niewyważenie (statyczne i dynamiczne) likwiduje się wyważając koła na specjalnej wyważarce samochodowej. W tym celu montuje się na obręczy koła ciężarki ołowiane z odpowiednimi zaczepami lub specjalne ciężarki klejone. Niewyważenie kół naraża nas na brak komfortu jazdy oraz na przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, elementów układu kierowniczego, łożysk i oczywiście opon.